Organisationsförändring

HR-servicecenter uppdaterar organisationsträdet i Personec P på initiativ av utsedd beställningsansvarig. Vi rekommenderar att respektive kommun utser en person som är ansvarig för organisationsträdet och organisationsförändringar.

Respektive kommun ansvarar för att

  • organisationsträdet alltid är uppdaterat och aktuellt.
  • det endast finns ett underlag/excelfil som uppdateras.
  • göra beställning till HR-servicecenter gällande organisationsförändring i organisationsträdet i Personec P, att beställning görs i god tid innan förändring och att beställningen följer mallen.

Tänk också på att

  • innan en organisationsförändring i organisationsträdet genomförs måste oattesterade poster, rehabiliteringsärenden och arbetsskade-/tillbudsanmälningar hanteras av respektive chef.
  • övriga stödsystem som påverkas också får rätt information och hålls uppdaterade.
  • informera berörda parter, till exempel IT och ekonomi, i kommunen inför och efter en organisationsförändring.

Helsingborgs stad har eget rutindokument.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

FAQ