Lovskola – samtliga kommuner

I Båstad, Helsingborg, Klippan, Perstorp, Svalöv och Åstorp registrerar medarbetare, chef/chefsstöd i Personec P.

I Bjuv registrerar chef/chefsstöd i Personec P.

Höganäs har ett lokalt avtal om lovskola och underlag skickas till HR-servicecenter för registrering.

I Ängelholm registrerar chef/chefsstöd i Personec P.
Lokalt avtal om sommarskola – underlag skickas till HR-servicecenter för registrering.

Orsaker att rapportera in lovskola

Lovskola inom ord årsarb (Lovskola låg)
Denna orsak används när arbetstiden inom lovskolan inryms inom den ordinarie årsarbetstiden och ersätts med 150% av din kalenderdaglön per arbetsdag.

Lovskola utöver ord årsarb (Lovskola hög)
Denna orsak används när arbetstiden inom lovskolan överstiger den ordinarie årsarbetstiden och ersätts med 200% av din kalenderdaglön per arbetsdag.

Så här rapporterar du som chef/chefsstöd

När du ska rapportera lovskola på en medarbetare börjar du med att välja organisation:

 • leta upp den gren där medarbetaren ligger placerad
 • markera avdelning/gren
 • klicka sedan på Välj
 • du kan även välja hela verksamheten genom att bocka i Sökning på underliggande enheter och därefter leta fram medarbetaren i en fullständig lista över dina anställda.

Efter du har valt organisation:

 • gå till menyn Beslut
 • välj Tillägg/Avdrag
 • leta fram medarbetaren under listan Anställd, välj Period och klicka på Visa
 • klicka på knappen Ny.

I rutan som visas fyller du i:

 • Typ av tillägg/avdrag = Diverse tillägg och Orsak = Lovskola
 • Datum
 • Antal (Lovskola rapporteras endast med Antal)
 • Tillstyrk eller bevilja
 • Spara

Fick du hjälp av informationen på sidan?

FAQ