Rapporter

I Personec P, självservice, kan du som chef eller chefsstöd ta fram rapporter för din verksamhet. Här följer instruktion på hur du tar ut några av de rapporter som finns.

Exempel på rapporter du kan ta fram

  • Partiell frånvaro – placeringsschema och sysselsättningsgrad
  • Semesterrapport
  • Adresslista och anhörigadresser
  • Anställningsuppgifter
  • Kompsaldo
  • Intjänad inlöst övertid/Tid mot tid
  • Hur anställningar är konterade
  • Lönelistor

Tips vid framtagning av rapporter

Välja datum
I många rapporter har du möjligheten att välja ett from- och tom datum. Du kan bland annat

  • lämna fälten tomma, detta resulterar i att du får fram uppgifter som är aktuella för dagens datum
  • i from-datum välja välja till exempel föregående månads första dag och i tom-datum välja innevarande månads sista dag.

Välja flera värden
I vissa rapporter kan du välja flera värden. Om du önskar välja flera värden håller du nere Ctrl-knappen och sedan markerar du fälten. Bland annat i rapporten Ackumulatorer går det att välja flera värden.

I menyn Rapporter och Ackumulatorer samt Anställningsuppgifter och rapporten Anställningsuppgifter finns en lista med valet Fält välja in flera värden. För att välja flera fält håller du nere Ctrl-knappen och sedan markerar du fälten.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

FAQ