Övertidsrapportering för timavlönade och deltidsanställda

Gäller för

 • Medarbetare som är anställd med intermittent timanställning, anställd på AB, och som arbetar mer än 165 timmar på en kalendermånad och ska få övertidsersättning.
 • Medarbetare som är timanställd hel period, anställd på AB, och som arbetar mer än heltidsmåttet under schemaperioden och ska få övertidsersättning.
 • Deltidsanställda som uppfyllt heltidsmåttet under schemaperioden och ska få övertidsersättning. Gäller där lönesystemet inte utvärderar övertid – kontrollera tidutvärdering.
 • Deltidsanställda som arbetar extratid mer än 8 timmar ledig vardag där det ordinarie passet för verksamheten överstiger 8 timmar. Gäller där lönesystemet utvärderar övertid – kontrollera tidutvärdering.

Hur utvärderar systemet?

Månadsanställda deltid

På månadsanställd deltid utvärderar Personec P extratid som fyllnadslön upp till 8 timmar per arbetsdag, därefter utvärderas övertid. Personec P utvärderar extra arbetad tid på ledig fridag (lördag, söndag och helgdag) som övertid.

 1. När en deltidsanställd arbetar mer än heltidsmåttet under schemaperioden behöver tidutvärderingen kontrolleras och eventuell rättning skickas in till HR-servicecenter.
 2. Enligt Allmänna bestämmelser ska övertidsersättning inte utgå om en deltidsanställd på ledig vardag arbetar extratid där arbetstidens längd är ett ordinarie pass för verksamheten som överstiger 8 timmar. Detta gäller inte om heltidsmåttet är uppfyllt under schemaperioden.
  Exempel:
  Extrapass (ledig vardag) 7:00-18:00 (rast 1 timme 12:00-13:00)
  Personec P utvärderar:
  7:00-12:00 13:00-16:00 – Fyllnad 8 timmar
  16:00-18:00 – Kvalificerad övertid 2 timmar
  Enligt Allmänna bestämmelser ska exemplet ersättas med 10 timmar fyllnad. Rättning skickas in till HR-servicecenter.
Timavlönade

I de kommuner där en timanställd har möjlighet att registrera ersättningsorsaken Extratid registreras detta i Självservice. Personec P utvärderar ersättningsorsaken Ordinarie arbetstid som timlön och orsaken Extratid som enkel- eller kvalificerad övertid. I de kommuner där orsaken Extratid inte finns utlagd för medarbetare följer du rutinen nedan.

Rutin när systemet inte utvärderar korrekt

 1. Chefen måste ha godkänt posterna i Personec P.
 2. Skriv ut en tidutvärdering från Personec P. Tidutvärdering finns som rubrik i systemets vänstermeny.
 3. Gör antecknar på tidutvärderingen vilken tid som ska ändras till övertid och vilken slags övertid som ska utbetalas, enkel eller kval.
 4. Personnummer ska också finnas på tidutvärderingen.
 5. Underlaget skrivs under av chefen och skickas sedan till HR-servicecenter.

Senaste inlämningsdag

tidplan för självservice P står det vilket datum som underlaget senast måste vara hos HR-servicecenter. Senaste inlämningsdag gäller för att underlaget ska kunna registreras till rätt löneutbetalning.

Exempel på rättning – tidutvärdering

Del av tidutvärdering. 184 tim – 165 tim = 19 timmar övertid.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

FAQ